O nás

jarabacek-titul-300x171

Celý můj život mne provází dětská literatura. Už jako dítě jsem četla hodně krásných knih určených dětem a mnoho z nich zůstalo v mé paměti. Často se stává, že malého posluchače či čtenáře zaujme nějaký   příběh, nebo nějaká určitá kniha či postava  a stane se tak nezapomenutelnou součástí jeho bytí. I já patřím mezi jedince, jenž má svou „srdcovou záležitost“. Jsou to dobrodružné příběhy malého šotka, které mi čítávala má babička, žena moudrá a nesmírně laskavá. Knihy o Jarabáčkovi , malém dobrodruhovi napsal Josef Kubička, obrázky malého nezbedy jsou dílem Marie Fischerové-Kvěchové. Zvláštností děl je fakt, že jsou psána ve verších. Literatura je to stará, avšak vtipná, nezapomenutelná, moc hezká a poučná. Jarabáček je malý, veselý, vynalézavý a zvídavý milý rošťák, který umí být tvrdohlavý a umí také zlobit, ale i tak si ho každý zamiluje pro jeho spontánnost, přirozenost a dobrou mysl. Každé dítě je malý Jarabáček, který vyžaduje a potřebuje pozornost nás dospělých a většina z nás se ji snaží dítku poskytnout nejen z důvodu potřeby a lásky, ale  protože i my dospělí víme, že jen s dítětem se můžeme vrátit alespoň na chvíli zpět do dětského světa plného přirozenosti, štěstí a smíchu. Naše školka je místo, kde se žádný malý Jarabáček nebude nudit, kde se naučí mnoho nového, kde si užije nejen mnohá dobrodružství, ale i spoustu legrace.
V naší školce pracují pedagogové, kteří mají letité zkušenosti v učitelském oboru. Jsme sehraný tým mladých, energických lidí, kteří jsou si oporou, vzájemnou motivací ke skvělým pracovním výkonům a můžou se na sebe spolehnout.

jarabacek16-300x161

Víme, že každé dítě je jedinečné, proto také ke každému jedinci přistupujeme s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby. U nás je vztah dítěte a učitele postaven na vzájemném respektu, což je jeden z důležitých stavebních kamenů pro vytvoření dobrých mezilidských vztahů nejen mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými.

Velmi důležitou součástí naší každodenní výuky je rozvoj jazyka českého. Víme, že výuka cizích jazyků je zvláště v dnešní době nutností, ale také víme, že český jazyk a jeho rozvoj je v mnoha předškolních zařízení opomíjen. Přitom rozvíjení českého jazyka je v naší zemi nedílnou a nejdůležitější součástí učení. Každý den se s dětmi věnujeme kvalitní literatuře, každý den čteme, protože víme, jak intenzivně  četba knih rozvíjí u dětí fantazii, představivost, myšlení i slovní zásobu, zkrátka je to činnost velmi pozitivní, a pokud má dítě v předškolním věku kladný vztah ke knihám, je to pro něj výhra i pro jeho další životní etapy, vstup na základní školu a celkové budoucí samovzdělávání.

Dbáme na to, aby měl každý jedinec dostatek prostoru k vyjádření svých myšlenek. Pracujeme s prvky alternativních pedagogických směrů, jako jsou Montessori pedagogika, nebo další inspirací je též Jenský plán. Naše výuka probíhá v projektech. Tento způsob učení se nám během let práce s dětmi nejlépe osvědčil. Děti získávají své poznatky i zkušenosti přirozenou cestou a veškeré informace tak zůstavají v jejich paměti. Každopádně řídíme se především citem, zkušenostmi a potřebami dětí.

Pro nás je důležité vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bude pro nás odměnou, když budou spokojené a do školky se budou těšit.

Náš tým:

Pavlína Reifová – Zakladatelka a ředitelka školky

Maminka osmileté Valerie. Miluje hudbu mnoha žánrů, od klasiky po pop, hraje na kytaru a flétnu, sportuje, ráda peče, je kreativní, v četbě upřednostňuje odbornou pedagogickou literaturu, jako odpočinkovou literaturu volí román historický, romantický, nebo psychologický. Většinu času se věnuje práci a své rodině, především dceři. Ve školce se zaměřuje hlavně na JV, HV, PV a TV.

Vystudovala Rodinnou školu, poté SSPgŠ, vychovatelství na UK, 5 let pracovala na ZŠ, 8 let pracovala v soukromé sféře – spolupráce s rodinami.

Kamila Zajíčková

Maminka dvouletého Kristiána a půlročního Káji. Miluje pohyb a hudbu, zajímá se o školskou legislavitu, v četbě upřenostňuje odbornou pedagogickou literaturu, k jejím zájmům patří hra na klavír, kytaru a flétnu, fotografování. Hlavním zájmem pro ni jsou její dva kluci. Ve školce ze zaměřuje hlavně na HV, TV a JV.

Vystudovala SPgŠ, spec.ped.předšk.věku na UP v Olomouci, 5 let byla zaměstnána na ZŠ,poté 7 let v MŠ.

Milena Filipová

Maminka dvouleté Milenky a roční Evičky. Milovnice výtvarného umění, sportuje, upřednostňuje míčové sporty a turistiku, v četbě dává přednost románům hlavně od českých autorů. Jejím hlavním zájmem jsou její holčiny.  Ve školce vede hodiny VV.

Vystudovala SUŠ Václava Hollara, vychovatelství na UK v Praze, 12 let byla  zaměstnána na ZŠ.

Kulturní akce jsou pro všechny samozřejmostí a přijemným relaxem, spojuje nás také kladný vztah k přírodě.